Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vliv zpracovatelských přísad na meziplošné nestability při vícevrstevném vytlačování

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZATLOUKAL, Martin a Johan DE WITTE. Vliv zpracovatelských přísad na meziplošné nestability při vícevrstevném vytlačování. Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering [online]. 2006, vol. 35, iss. 4, s. 149-154. [cit. 2019-02-20]. ISSN 1465-8011. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/174328906X103169.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články