Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Lignit upravený plasmou vzduchu jako sorpční materiál amonných iontů z odpadních vod

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
LAPČÍKOVÁ, Barbora a Lubomír LAPČÍK. Lignit upravený plasmou vzduchu jako sorpční materiál amonných iontů z odpadních vod. Journal of Polymer Materials. 2006, vol. 23, iss. 2, s. 133-142. ISSN 0970-0838.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články