TBU Publications
Repository of TBU Publications

Tlakové a teplotní závislosti viskozity a volného objemu LDPE: Efekt molekulární struktůry

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Tlakové a teplotní závislosti viskozity a volného objemu LDPE: Efekt molekulární struktůry cs
dc.title Pressure and Temperature Dependence of LDPE Viscosity and Free Volume: The Effect of Molecular Structure en
dc.contributor.author Sedláček, Tomáš
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof International Polymer Processing
dc.identifier.issn 0930-777X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 21
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 98
dc.citation.epage 103
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG en
dc.identifier.doi 10.3139/217.1909
dc.relation.uri http://www.hanser-elibrary.com/doi/abs/10.3139/217.1909
dc.subject viskozita cs
dc.subject volný objem cs
dc.subject teplotní závislost cs
dc.subject tlaková závislost cs
dc.subject molekulární struktůra cs
dc.subject LDPE cs
dc.subject větvení cs
dc.subject viscosity en
dc.subject free-volume en
dc.subject temperature dependence en
dc.subject pressure dependence en
dc.subject molecular structure en
dc.subject LDPE en
dc.subject branching en
dc.description.abstract Teplotní a tlakové závislosti smykové a elongační viskozity byly testovány pomocí rotačního a kapilárního reometru. Vykázaná změna velikosti tlakového koeficientu na rozdíl od nepatrné změny koeficientu teplotního ukázala na různě významný vliv molekulární struktury na teplotně a tlakově závislé tokové chování dvou různých šarží stejného polymerního materiálu, přesněji tlakový efekt viskozitního chování je mnohem více závislejší na množství dlouhých bočních řetězců. Dále bylo prokázáno že PVT analýza skrz Simha-Somcynskeho stavovou rovnici může být pomocí analýzy volného objemu použita k odhalení rozdílů v teplotním a tlakovém chování tokového chování. cs
dc.description.abstract Temperature and pressure dependencies of shear and elongational viscosities were examined using rotational and capillary rheometers. Two different batches of the same polymer grade have shown that the molecular structure diversion significantly influences the magnitudes of pressure coefficients, which vary more than the temperature coefficients, i. E. The pressure effect on viscosity notably depends on the amount of long-chain branching in polymer. Further, the paper shows that pVT data analysis via the Simha-Somcynsky equation of state can be employed to reveal differences in temperature and pressure viscosity dependencies through the free volume fraction. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000635
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504663
utb.identifier.obdid 14554988
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33646572855
utb.identifier.wok 000237371400001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sedláček, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record