Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Poly(vinyl chloride)-paste/clay nanocomposites: Investigation of thermal and morphological characteristics

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
  


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PEPRNÍČEK, Tomáš, Alena KALENDOVÁ, Ewa PAVLOVÁ, Josef ŠIMONÍK, Jannic DUCHET a Jean-François GÉRARD. Poly(vinyl chloride)-paste/clay nanocomposites: Investigation of thermal and morphological characteristics. Polymer Degradation and Stability [online]. 2006, vol. 91, iss. 12, s. 3322-3329. [cit. 2017-06-25]. ISSN 0141-3910. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391006002059.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

 1. Kovarova, Lucie: "Structure analysis of PVC nanocomposites" Macromolecular symposia 221. (2005-01-01) 105-114.
 2. Turhan, Yasemin: "Characterization and Some Properties of Poly(vinyl chloride)/Sepiolite Nanocomposites" Advances in polymer technology 32.S1 (2013-03) .
 3. Pessan, Luiz A: "Preparation and Rheological Characterization of Nanocomposites of Poly(Vinyl Chloride)-Paste With Nano-Clay" Polímeros 22.4 (2012) 332-338.
 4. Wenguang, Ma: "Processing and mechanical properties of recycled PVC and of homopolymer blends with virgin PVC" Journal of applied polymer science 59.5 (1996) 759-767.
 5. Kovarova, L.: "Effect of melt processing conditions on mechanical properties of polyvinylchloride/organoclay nanocomposites" Plastics rubber and composites 33.7 (2004-01-01) 287-294.
 6. Ren, Jie: "Preparation, characterization and properties of poly (vinyl chloride)/compatibilizer/organophilic-montmorillonite nanocomposites by melt intercalation" Polymer testing 24.3 (2005) 316-323.
 7. Tanaka, T: "Aging of polymeric and composite insulating materials aspects of interfacial performance in aging" IEEE transactions on dielectrics and electrical insulation 9.5 (2002) 704-716.
 8. Semsarzadeh, Mahmoud A: "Mechanical and thermal properties of the plasticized PVC-ESBO" IRANIAN POLYMER JOURNAL 14.9 (2005) 769-773.
 9. Kalendova, A.: "Influence of chain length on intercalation process of polyvinylchloride/ clay nanocomposites based on alkyl-amine" Plastics rubber and composites 33.7 (2004) 279-285.
 10. Hibino, Kenichi: "Preparation of novel reactive plastisol based on poly(vinyl chloride) and multifunctional acryl esters" Journal of applied polymer science 77.8 (2000) 1794-1801.