Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Modifikace enzymové hydrolýsy proteinových odpadů s cílem optimalizace filtračního procesu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
  


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOKREJŠ, Pavel, Dagmar JANÁČOVÁ, Milan MLÁDEK, Karel KOLOMAZNÍK a Ferdinand LANGMAIER. Modifikace enzymové hydrolýsy proteinových odpadů s cílem optimalizace filtračního procesu. Chemické listy. 2006, vol. 100, iss. 8, s. 714-714. ISSN 0009-2770.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

 1. Fortelny, Ivan: "Interfacial activity of styrene-butadiene block copolymers in low-density polyethylene/polystyrene blends" Composite interfaces 13.8-9 (2006) 783-799.
 2. Kolomaznik, Hana: "Mass analysis of the components separated from printed circuit boards" Acta Montanistica Slovaca 15.1 (2010) 58-61.
 3. Cheng, Qilin: "Vliv obsahu polypyrolu na elektroreologické vlastnosti suspenzí na bázi polypyrol/SBA-15" International journal of modern physics b 21.28-29 (2007-11-10) 5026-5032.
 4. Joseph, Aju: "Melting and crystallization behaviors of isotactic polypropylene/acrylonitrile-butadiene rubber blends in the presence and absence of compatibilizers and fillers" Journal of applied polymer science 102.3 (2006) 2067-2080.
 5. Ansari, Mahmoud: "Effects of compatibilization on rheological properties of PS/PB blends and investigation of Doi-Ohta scaling relationship in double start-up of shear experiments" Rheologica acta 45.6 (2006) 983-993.
 6. Soares, Bluma: "Effect of the molecular architecture of graft copolymers on the phase morphology and tensile properties of PS/EVA blends" Journal of applied polymer science 107.2 (2008) 930-938.
 7. Huska, D.: "A sensor for investigating the interaction between biologically important heavy metals and glutathione" Czech journal of animal science 52.2 (2007) 37-43.
 8. Aghjeh, M.K.R. R: "Rheology and morphology of high impact polystyrene/polyethylene blends and the effect of compatibilization on their properties" Journal of applied polymer science 114.4 (2009) 2235-2245.
 9. Kordjazi, Z: "Rheological Behavior of Noncompatibilized and Compatibilized PP/PET Blends with SEBS-g-MA" Journal of applied polymer science 116.1 (2010) 441-448.
 10. Marin, Basil: "Co-continuous morphology development in partially miscible PMMA/PC blends" Polymer 43.17 (2002) 4723-4731.