Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Snímání povrchu pomocí mikrovlnného mikroskopu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KŘESÁLEK, Vojtěch a Milan NAVRÁTIL. Snímání povrchu pomocí mikrovlnného mikroskopu. Jemná mechanika a optika. 2005, vol. 50, iss. 11-12, s. 319-321. ISSN 0447-6441.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články