TBU Publications
Repository of TBU Publications

Linearní viskoelastické chování HDPE/PA6 směsí upravených ultarazvukem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Linearní viskoelastické chování HDPE/PA6 směsí upravených ultarazvukem cs
dc.title The Linear Viscoelastic Properties of High Density Polyethylene /Polyamide 6 Blends Extruded in the presence of Ultrasonic Oscillations en
dc.contributor.author Li, Jiang
dc.contributor.author Liang, Mei
dc.contributor.author Guo, Shaoyun
dc.contributor.author Kuthanová, Vanda
dc.contributor.author Hausnerová, Berenika
dc.relation.ispartof Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics
dc.identifier.issn 0887-6266 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 43
utb.relation.issue 10
dc.citation.spage 1260
dc.citation.epage 1269
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. en
dc.identifier.doi 10.1002/polb.20407
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/polb.20407/abstract
dc.subject polymerní směs cs
dc.subject HDPE cs
dc.subject PA6 cs
dc.subject ultrazvuk cs
dc.subject viskoelastické chování cs
dc.subject Blends en
dc.subject HDPE en
dc.subject PA6 en
dc.subject ultrasonic extrusion en
dc.subject dynamic rheological properties en
dc.description.abstract Polymerní směsi jsou atraktivní materiály hlavně díky vhodnému poměru mezi cenou a nabízenými vlastnostmi jež je dán kombinací technických a komoditních polymerů. Na druhou stranu jejich produkce je limitována problémy vázajícími se s nemísitelností jednotlivých složek. V práci je studována možnost jejich kompatibilizace pomocí ultrasonického ozařování (elastické mechanické vlny o frekvenci 104-108 Hz) jako dalšího potencionálně možného způsobu odbourávajícího problém nemísitelnosti. Práce je zaměřena na studium účinku ozařování na fázovou strukturu a tokové chování směsí ve vztahu k jejich složení. cs
dc.description.abstract Blends of high-density polyethylene (HDPE) and polyamide 6 (PA6) were produced by ultrasonic extrusion. Ultrasonic irradiation leads to degradation of polymers and in situ compatibilization of blends as confirmed by the variations of linear viscoelastic properties. The results showed that the effect of ultrasonic irradiation on dynamic rheological properties depends on the composition and experimental temperature. At the same time, the relationship between storage modulus and loss modulus quantifies the effect of ultrasonic irradiation on compatibility of HDPE/PA6 blends. Using emulsion model, the interfacial tension between the matrix and the dispersed phase was predicted. The obtained data showed that ultrasonic irradiation can decrease the interfacial tension, and thus enhance the compatibility of HDPE/PA6 blends. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000427
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503772
utb.identifier.obdid 14052958
utb.identifier.scopus 2-s2.0-19944372119
utb.identifier.wok 000228765300011
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kuthanová, Vanda
utb.contributor.internalauthor Hausnerová, Berenika
Find Full text

Files in this item

Show simple item record