TBU Publications
Repository of TBU Publications

Metoda pro stanovení sušící teploty na porézní strukturu polymerního filmu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Metoda pro stanovení sušící teploty na porézní strukturu polymerního filmu cs
dc.title Method for Determining Effect of Drtiny Temperature on Porous Structure of Polymeric Film en
dc.contributor.author Sukop, Svatopluk
dc.relation.ispartof Leather Science and Engineering
dc.identifier.issn 0065-7727 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 69
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 3
dc.citation.epage 6
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Sichuan University Press Co., Ltd. en
dc.subject povrchová úprava usní cs
dc.subject akrylové disperze cs
dc.subject tvorba filmu cs
dc.subject redukovaná porozita cs
dc.subject finishing en
dc.subject polyacrylic binders en
dc.subject film formation en
dc.subject reducet porosity en
dc.description.abstract Článek se týká nové metody pro stanovení vlivu sušící teploty na porézní strukturu polymerních filmů. Vliv zvýšené teploty během sušení filmu ukázal na statisticky významný vzrůst jak redukované porozity tak stacionární rychlosti permeace vodíku. cs
dc.description.abstract The article is intended to present a novel metod for estimating of influence of drying temperature on porous structure of polymeric films. Influence of elevated temperature during drying of films showed in statistically significant decrease by both reduced porosity as well as stationary rate of hydrogen permeation. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000420
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503734
utb.identifier.obdid 13554868
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sukop, Svatopluk
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record