Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Studium biodegradability kompozitů polymer-protein za použití dielektrického měření

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TCHMUTIN, Igor, Natalia RYVKINA, Nabanita SAHA a Petr SÁHA. Studium biodegradability kompozitů polymer-protein za použití dielektrického měření. Polymer Degradation and Stability [online]. 2004, vol. 86, iss. 3, s. 411-417. [cit. 2017-12-17]. ISSN 0141-3910. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391004001569.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články