Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Řízení technologického procesu fermentace

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
POKORNÝ, Pavel a Vladimír VAŠEK. Řízení technologického procesu fermentace. AUTOMA [online]. 2004, vol. 9, iss. 4, s. 52-54. [cit. 2019-03-26]. ISSN 1210-9592. Dostupné z: http://automa.cz/cz/casopis-clanky/rizeni-technologickeho-procesu-fermentace-2004_04_32301_2952/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články