Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

UV degradabilita aryl substituovaných polysilylenů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SCHAUER, František, Ivo KUŘITKA a Stanislav NEŠPŮREK. UV degradabilita aryl substituovaných polysilylenů. Polymer Degradation and Stability [online]. 2004, vol. 84, iss. 3, s. 383-391. [cit. 2018-12-15]. ISSN 0141-3910. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391003003914.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články