TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biorozložitelnost vodorozpustných plastových fólií na bázi polyvinylalkoholu v aerobním vodním prostředí. Aplikace ......

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
HOFFMANN, Jaromír, Iveta ŘEZNÍČKOVÁ, Ludmila ROZSYPALOVÁ, Markéta JULINOVÁ, Pavol ALEXY a Dušan BAKOŠ. Biorozložitelnost vodorozpustných plastových fólií na bázi polyvinylalkoholu v aerobním vodním prostředí. Aplikace ...... Plasty a kaučuk. 2003, vol. 40, iss. 10, s. 295-302. ISSN 0322-7340.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles