Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Stereology and Simulation of Heterogeneous Crystalline Media

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PONÍŽIL, Petr, Katarína SÜLLEIOVÁ a Ivan SAXL. Stereology and Simulation of Heterogeneous Crystalline Media. International Journal of Materials and Product Technology [online]. 2002, vol. 18, iss. 1-3, s. 1-25. [cit. 2017-03-26]. ISSN 0268-1900. Dostupné z: http://www.metapress.com/content/6k618f0m2rt6ybxy/?p=e6b353ad3336491687a9954a3fa665ca&pi=0.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Nebyly nalezeny žádné doporučené dokumenty