Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Bernoulli Cluster Field: Voronoi Tessellation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PONÍŽIL, Petr a Ivan SAXL. Bernoulli Cluster Field: Voronoi Tessellation. Applications of Mathematics [online]. 2002, vol. 47, iss. 2, s. 157-167. [cit. 2019-02-18]. ISSN 0862-7940. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/n166602621p12662/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články