TBU Publications
Repository of TBU Publications

Portfolios within the preschool environment

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Portfolios within the preschool environment en
dc.contributor.author Trávníčková, Petra
dc.relation.ispartof Journal of Language and Cultural Education
dc.identifier.issn 1339-4045 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2020
utb.relation.volume 8
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 89
dc.citation.epage 98
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Walter De Gruyter Gmbh
dc.identifier.doi 10.2478/jolace-2020-0022
dc.relation.uri https://www.sciendo.com/article/10.2478/jolace-2020-0022
dc.subject child's portfolio en
dc.subject positivist and constructivist concept of child's portfolio en
dc.description.abstract The academic community has been discussing the options for using portfolios within the education process for a number of years. Studies looking at this phenomenon often focus on a constructivist concept of portfolios where the child is the main agent in creating the document (Sitz & Bartholomew, 2008; Smith et al., 2003). The alternative to this is the positivist concept of the portfolio. The submitted research study is focused on the use of portfolios specifically within the preschool environment. The research's main objective was to understand how children's portfolios are used within the education process in preschools and present the children's perspective on their own portfolios. Adopting a qualitatively-focused research design, the research methods used were content analysis of portfolios, and interviews with children on their document. The research findings show that within the preschool environment, portfolios are used in a number of ways. These ways are directly linked to the teacher's belief on the importance of portfolios for preschool-age children. A child's portfolio can be a concept, a tool, a method or also a means. The results also present the children's original perspective on their own portfolios. This study is based on a part of my completed rigorosum thesis (Travnickova, 2019). en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1010444
utb.identifier.obdid 43882161
utb.identifier.wok 000664723400005
utb.source J-wok
dc.date.accessioned 2021-07-21T10:49:25Z
dc.date.available 2021-07-21T10:49:25Z
dc.description.sponsorship RVO project [RO60201015025/2102]
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.ou Department of School Education
utb.contributor.internalauthor Trávníčková, Petra
utb.fulltext.affiliation Petra Trávníčková Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic ptravnickova@utb.cz Contact: PaedDr. Petra Trávníčková Tomas Bata University in Zlín Faculty of Humanities Department of School Education Štefánikova 5670 Zlín 760 01 Czech Republic ptravnickova@utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52(1), 1–26. Barrett, H., & Carney, J. (2005). Conflicting paradigms and competing purposes in electronic portfolio development. Available at http://helenbarrett.com/portfolios/LEAJournal Barrett Carney.pdf. Conrad, D. (2006). E-Portfolios as a New Learning Spaces? Portfolios, Paradigms, and Pedagogy. In Lesgold, A. & Shafto, A. P. (Eds.), Proceeding of Annual European Distance Education Network (EDEN), Conference 14-17 June, 2006, Vienna University of Technology (pp. 206–210). Vienna: European Distance and E-Learning Network. Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 3(25), 345-371. Gavora, P. (2013). Pedagogická diagnostika v MŠ: Distančná študijná opora. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Kratochvílová J. (2014). Jak vést portfolio s dětmi v mateřské škole. Metodický materiál. Projekt interkulturního vzdělávání dětí, žáků a pedagogů, Kvalita I. Marion, M., C. (2003). Using observation in Early childhood education. Pearson. Paulson, F. L. & Paulson, P. R. (1994) Assessing portfolios using the constructivist paradigm. In Fogarty, R. (Ed.), Student portfolios (31-46). Palatine: IRI Skylight Training and Publishing. Sedláčková, H., Syslová, Z., & Štěpánková, L. (2012). Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Wolters Kluwer Česká republika. Sitz, H., & Bartholomew, C. (2008). Powerful Portfolios for Young Children. Early childhood education journal, 36, 63-68. Smith J., Brewer D. M. & Heffner T. (2003). Using portfolio assessment with young children who are at risk for school failure. Preventing school failure, 48(1). Trávníčková, P. (2019). Využití portfolia ve škole. Rigorózní práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Václavík, A. (2013). Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ: případová studie. Brno: Masarykova univerzita.
utb.fulltext.sponsorship The study was created with the support of the RVO project entitled Professionalization of Teaching from Kindergartens to Universities No.: RO60201015025/2102.
utb.wos.affiliation [Travnickova, Petra] Tomas Bata Univ Zlin, Fac Humanities, Dept Sch Educ, Stefanikova 5670, Zlin 76001, Czech Republic
utb.fulltext.projects RO60201015025/2102
utb.fulltext.faculty Faculty of Humanities
utb.fulltext.ou Department of School Education
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International