TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kvalita života u pacientů s chronickým srdečním selháním

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KUDLOVÁ, Pavla, Ilona KOČVAROVÁ a Kateřina BUREŠOVÁ. Kvalita života u pacientů s chronickým srdečním selháním. Kontakt [online]. 2019, vol. 21, iss. 4, s. 395-402. [cit. 2024-05-20]. ISSN 1212-4117. Dostupné z: http://kont.zsf.jcu.cz/artkey/knt-201904-0010_kvalita-zivota-u-pacientu-s-chronickym-srdecnim-selhanim.php.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International