TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zkoumání významu stáří z perspektivy české dospĕlé populace: Kvantitativní výzkum

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
VACULÍKOVÁ, Jitka a Soňa VÁVROVÁ. Zkoumání významu stáří z perspektivy české dospĕlé populace: Kvantitativní výzkum. Kontakt [online]. 2019, vol. 21, iss. 3, s. 326-333. [cit. 2024-05-27]. ISSN 1212-4117. Dostupné z: http://kont.zsf.jcu.cz/artkey/knt-201903-0015_zkoumani-vyznamu-stari-z-perspektivy-ceske-dospele-populace-kvantitativni-vyzkum.php.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International