TBU Publications
Repository of TBU Publications

Výuka kvantitativní analýzy dat jako součást metodologie výzkumu v pedagogických studijních programech veřejných vysokých škol v ČR

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KOČVAROVÁ, Ilona a Petr SOUKUP. Výuka kvantitativní analýzy dat jako součást metodologie výzkumu v pedagogických studijních programech veřejných vysokých škol v ČR. Orbis Scholae [online]. 2018, vol. 12, iss. 3, s. 127-145. [cit. 2024-05-18]. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://www.karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=128075.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International