TBU Publications
Repository of TBU Publications

Komentáře k současnému stavu hudební výchovy na čtyřletých všeobecně vzdělávacích středních školách v ČR

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Komentáře k současnému stavu hudební výchovy na čtyřletých všeobecně vzdělávacích středních školách v ČR cs
dc.contributor.author Černá, Libuše
dc.relation.ispartof Musica viva in schola XXIV
dc.identifier.isbn 978-80-210-7565-8
dc.date.issued 2014
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
dc.identifier.doi 10.5817/CZ.MUNI.P210-7565-2014
dc.relation.uri https://is.muni.cz/publication/1230712
dc.relation.uri http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/musica_viva_in_schola_xxiv.pdf
dc.subject musical education en
dc.subject high school en
dc.subject official curicular documents en
dc.description.abstract The contribution concerns to importance and benefits of musical education for high school students. It emphasizes urgent need of musical education for non-specialized high schools. And it focuses on insufficiency of current estate of this subjekt, touches its reputation and fulfilling of goals described in official curicular documents. en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008241
utb.source d-orig
dc.date.accessioned 2018-10-18T10:31:47Z
dc.date.available 2018-10-18T10:31:47Z
utb.contributor.internalauthor Černá, Libuše
utb.fulltext.affiliation -
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references BĚLOHLÁVKOVÁ, P., PECHÁČEK, S. In: Kontexty hudební pedagogiky III. Sborník příspěvků z konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2008. FUKAČ, Jiří, Jiří VYSLOUŽIL a Petr MACEK. Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997, 1035 p. ISBN 80-705-8462-9. KOLEKTIV AUTORŮ. In: Musica viva in schola XVI. Sborník z konference. Brno: Masarykova Universita. Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2000. ISBN 80-210-2427-5. RICHTER, V. Zpívají středoškoláci? In: Teoretické reflexe hudební výchovy, 2011, roč. 7, č. 2. ISSN 1803-1331. ŘÍHA, J. – AŠENBRENEROVÁ, I. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe. Sborník z celostátní konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2005. WALTEROVÁ, Eliška. Školství – věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010, 307 s. ISBN 978-802-4618-821. Učební dokumenty pro gymnázia [online]. Praha, 1999 [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/ucebni_dok_gymnazia.pdf
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record