TBU Publications
Repository of TBU Publications

Analýza komunikace ohniskové skupiny ve výchovném ústavu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Analýza komunikace ohniskové skupiny ve výchovném ústavu cs
dc.contributor.author Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Gavora, Peter
dc.relation.ispartof Studia paedagogica
dc.identifier.issn 1803-7437 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.issn 2336-4521 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2014
utb.relation.volume 19
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 105
dc.citation.epage 121
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Masarykova univerzita
dc.identifier.doi 10.5817/sp2014-2-6
dc.relation.uri http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/738/0
dc.relation.uri http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/download/738/832
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008187
utb.identifier.obdid 43871573
utb.source j-crossref
dc.date.accessioned 2018-08-30T13:31:29Z
dc.date.available 2018-08-30T13:31:29Z
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Vávrová, Soňa
utb.contributor.internalauthor Gavora, Peter
utb.fulltext.affiliation Soňa Vávrová Peter Gavora Kontakt na autory Soňa Vávrová Centrum výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně E-mail: vavrova@fhs.utb.cz Peter Gavora Centrum výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně E-mail: gavora@fhs.utb.cz Contacts to authors Soňa Vávrová Research Centre, Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlín E-mail: vavrova@fhs.utb.cz Peter Gavora Research Centre, Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlín E-mail: gavora@fhs.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Běhounková, L. (2007). Artefiletická facilitace a intervence rizikových žáků na 2. stupni základní školy (rigorózní práce). Brno: Masarykova univerzita. Bostrom, R. N. (1970). Patterns of communicative interaction in small groups. Speech Monographs, 37(4), 257–263. Brown, B. B., Clasen, D. R., & Eicher, S. A. (1986). Perceptions of peer pressure, peer conformity dispositions, and self-reported behavior among adolescents. Developmental Psychology, 22(4), 521–530. Bühler, K. (1934). Sprachtheorie. Jena/Stuttgart: G. Fischer Verlag. Eisenberg, N., Sadovsky, A., Spinrad, T. L., Fabes, R. A., Losoya, S. H., & Valiente, C. (2005). The relations of problem behavior status to children’s negative emocionality, effortful control, and impulsivity: Concurrent relations and prediction of change. Developmental Psychology, 41(1), 193–211. Endler, N. S., & Kocovski, N. L. (2005). Self-Regulation and Distress in Clinical Psychology. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (s. 569–599). San Diego: Academic Press. Erikson, E. H. (1999). Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Flick, U. (2002). An introduction to qualitative research. London: Sage Publications. Halliday, M. A. K. (1975). Learning How to Mean. London: Edward Arnold. Jakobson, R. (1960). Lingustics and Poetics. Dostupné z: http://www.akira.ruc.dk/~new/Ret_og_Rigtigt/Jakobson_Eks_15_F12.pdf. Jedlička, R. (2004). Děti a mládež v obtížných životních situacích: Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis. Kerbrat-Orecchion, C. (2004). Introducing Polylogue. Journal of Pragmatics, 36(1), 1–24. Kidd, P. S., & Parshall, B. (2000). Getting the Focus and the Group: Enhancing Analytical Rigor in Focus Group Research. Qualitative Health Research, 10(3), 293–308. Kitzinger, J. (1994). The methodology of focus groups: The importance of interaction between research participants. Sociology of Health and Illness, 16(1), 103–121. Kitzinger, J. (1995). Introducing focus groups. British Medical Journal, 1995(311), 299–311. Maes, S., & Gebhardt, W. (2005). Self-Regulation and Health Behavior: The Health Behavior Goal Model. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (s. 343–368). San Diego: Academic Press. Morgan, D. L. (2001). Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. Sacks, H. (1992). Lectures on Conversation. Oxford: Blackwell. Samuhelová, M. (1988). Štruktúry v pedagogickej komunikácii. In P. Gavora (Ed.), Pedagogická komunikácia v základnej škole (s. 53–75). Bratislava: Veda. Šeďová, K., Švaříček, R., Makovská, Z., & Zounek, J. (2011). Dialogické struktury na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 61(1), 13–33. Škoviera, A. (2007). Dilemata náhradní výchovy. Praha: Portál. Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271–324. Vojtová, V. (2004). Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (2002). Praha: MŠMT.
utb.fulltext.sponsorship Výzkum byl uskutečněn v rámci řešení grantového projektu GA ČR č. 13-04121S Porozumění procesu autoregulace u dětí a mládeže v institucionální péči.
utb.fulltext.projects GAČR 13-04121S
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International