TBU Publications
Repository of TBU Publications

Restricted environmental stimulation and psychopathology

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
MALŮŠ, Marek, Martin KUPKA, Daniel DOSTÁL a Veronika KAVKOVÁ. Restricted environmental stimulation and psychopathology. In: PhD Existence 2017: VIII. česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 212-218.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles