TBU Publications
Repository of TBU Publications

Quality management of selected tourism activities

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Quality management of selected tourism activities en
dc.contributor.author Málek, Zdeněk
dc.contributor.author Lukášková, Eva
dc.contributor.author Pitrová, Kateřina
dc.contributor.author Jeřábek, Tomáš
dc.relation.ispartof Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-9-0
dc.date.issued 2017
utb.relation.volume 2017-January
dc.citation.spage 883
dc.citation.epage 888
dc.event.title 30th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, IBIMA 2017
dc.event.location Madrid
utb.event.state-en Spain
utb.event.state-cs Španělsko
dc.event.sdate 2017-11-08
dc.event.edate 2017-11-09
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher International Business Information Management Association (IBIMA) en
dc.subject tourism en
dc.subject quality system en
dc.subject complaints en
dc.subject quality standards en
dc.description.abstract Tourism is today an inherent part of the lifestyle and needs of people. Quality management in tourism has undergone a similar evolution as other industries and service disciplines. In the seventies and eighties of the 20 th century in particular, company and industry standards started to be formulated, especially in hotel businesses and transport companies. Hotel chains and airlines in the United States may serve as examples. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007939
utb.identifier.obdid 43877701
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85049242131
utb.identifier.wok 000443640500087
utb.source d-orig
dc.date.accessioned 2018-06-15T10:54:19Z
dc.date.available 2018-06-15T10:54:19Z
utb.contributor.internalauthor Pitrová, Kateřina
utb.fulltext.affiliation Zdeněk Málek, Department of Gastronomy, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, 625 00 Brno, malek@hotskolabrno.cz Eva Lukášková, Department of Gastronomy, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, 625 00 Brno, lukaskova@hotskolabrno.cz Kateřina Pitrová, Department of Environmental Security, Faculty of Logistics and Crisis Management, Tomas Bata University in Zlín, Nám T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, pitrova@flkr.utb.cz Tomáš Jeřábek, Department of Economics, Economy and Management, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, 625 00 Brno, jerabek@hotskolabrno.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Česká obchodní inspekce. Trvalý problém jsou reklamace zájezdů a informace o nich. [online]. © 2016. [cit 2017-02-15]. Available from http://www.coi.cz/cestovni-kancelare-2015-nc1892/ DLOUHÁ, Petra. Dovolená jako špatný vtip. Jak správně reklamovat zájezd. [online]. © 2014. [cit 2017-02-18]. Available from http://www.penize.cz/spotrebitel/289762-dovolena-jako-spatny-vtip-jak-spravne-reklamovat-zajezd Evropské spotřebitelské centrum pro ČR. Frankfurtská tabulka slev. [online]. © 2016. [cit 2017-02-15]. Available from http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf HLUCHÁŇOVÁ, Vlasta. Reklamace zájezdu podle nového občanského zákoníku. [online]. © 2016. [cit 2017-02-15]. Available from https://www.asociace-sos.cz/reklamace-zajezdu-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku/ PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: Jak získat víc příjmů z cestovního ruchu. 1st edition. Praha: Grada Publishing, 2006. 348 p. ISBN 80-247 1014-5 PravoProPodnikatele. Cestovní kanceláře a agentury nedodržují právní předpisy, pokuty 709 tisíc. [online]. © 2016. [cit 2017-02-15]. Available from http://pravopropodnikatele.cz/cestovni-kancelare-agentury-nedodrzuji-pravni-predpisy-pokuty-709-tisic-kc/ SWARBROOKE, HORNER. Consumer behaviour in tourism. 1st edition. Oxford: Elsevier Ltd., 2007. 428 p. ISBN-10: 0-7506-6735-4 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 1st edition. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 p. ISBN 978-80-247-2721-0 ZELENÝ, Lukáš. dTest. [online]. © 2016. [cit 2017-02-15]. Available from: https://www.dtest.cz/?gclid=CjwKEAiAoaXFBRCNhautiPvnqzoSJABzHd6hwmxS0bxi4cdf3iTQNyj6aEXUOs4ce3rbL7u87zJUcBoC_aPw_wcB
utb.fulltext.sponsorship -
utb.scopus.affiliation Department of Gastronomy, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, Brno, Czech Republic; Department of Environmental Security, Faculty of Logistics and Crisis Management, Tomas Bata University in Zlín, Nám T. G. Masaryka 5555, Zlín, Czech Republic; Department of Economics, Economy and Management, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, Brno, Czech Republic
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record