TBU Publications
Repository of TBU Publications

Preference české populace při zajištění péče v období závislosti v seniorském věku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Preference české populace při zajištění péče v období závislosti v seniorském věku cs
dc.title Preferences of the Czech population when securing care for seniors in the period of their dependency en
dc.contributor.author Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Vaculíková, Jitka
dc.relation.ispartof Sociální práce
dc.identifier.issn 1213-6204 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2017
utb.relation.volume 17
utb.relation.issue 6
dc.citation.spage 80
dc.citation.epage 94
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Association of Educators in Social Work
dc.subject Home for seniors en
dc.subject Informal care en
dc.subject Natural social environment en
dc.subject Senior en
dc.subject Social service en
dc.description.abstract The aging of the Czech population gives rise to a number of problems. These problems are solvable by using social work. One of the sensitive topics is the way of securing care when people become dependent on others' help because of their age and health. Based on the results of representative research of the Czech adult population (N = 4,161) focusing on the preferences of forms and methods of care for seniors, this study aims at drawing attention to the so-called blank space in the social work map, namely the insufficient support of informal care and of persons providing care to people in their social environment. The research was based on a quantitative methodological approach using the survey method, which was part of a wider data collection within the SHARE Wave 6 initiative. The results showed that the Czech population most often preferred the most personal form of social assistance, i.e., the assistance and care by family members (39 %), or a combination of family care provided by family members and field or out-patient social services (25 %). © 2017 Association of Educators in Social Work. All rights reserved. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007888
utb.identifier.obdid 43877642
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85044271023
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2018-05-18T15:12:01Z
dc.date.available 2018-05-18T15:12:01Z
utb.contributor.internalauthor Vávrová, Soňa
utb.contributor.internalauthor Vaculíková, Jitka
utb.fulltext.affiliation Soňa Vávrová, Jitka Vaculíková 1 Kontakt: Doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Centrum výzkumu FHS UTB ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín; vavrova@fhs.utb.cz 2 Kontakt: Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D. Centrum výzkumu FHS UTB ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín; jvaculikova@fhs.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references BÖRSCH-SUPAN, A. 2017. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 6. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w6.600. BÖRSCH-SUPAN, A., BRANDT, M., LITWIN, H. et al. 2013. Active Ageing and Solidarity between Generations in Europe: First Results from SHARE after the Economic Crisis. Berlin: De Gruyter. BUIJSSEN, H. 2006. Demence: průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele. Praha: Portál. ČSÚ. 2017. Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2016 [online]. Praha: ČSÚ. [1. 6. 2017]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2016 FIELD, A. 2005. Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage. GEISSLER, H. 2016. Volno na péči a podpora pečujících osob na trhu práce v České republice a zahraničí. Praha: Diakonie Českobratrské církve evangelické. HOLMEROVÁ, I. 2007. Supporting Family Carers of Older People in Europe: The National Background Report for the Czech Republic. Münster: Lit. HOLMEROVÁ, I. et al. 2014. Průvodce vyšším věkem: manuál pro seniory a jejich pečovatele. Praha: Mladá fronta. CHRÁSKA, M. 2007. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada. JANEČKOVÁ, H. (překlad). 2016. Podpůrné skupiny pro rodinné pečovatele: jak skupiny založit a jak rozvíjet jejich činnost? Praha: Česká alzheimerovská společnost. KOLDINSKÁ, K. 2016. Finanční podpora pečujících a návrhy na zlepšení systému dávek pro pečující - příklady dobré praxe ze zahraničí. Praha: Diakonie Českobratrské církve evangelické. KURUCOVÁ, R. 2016. Zátěž pečovatele: posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné. Praha: Grada Publishing. MICHALÍK, J. et al. 2011. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2017. Senioři a politika stárnutí. Příprava na stárnutí v České republice [online]. Praha: MPSV. [1. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/2856 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014a. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 [online]. Praha: MPSV. [1. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20851/NAP_311214.pdf MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014b. Neformální péče. Popelka v české sociální politice? [online]. Praha: MPSV. [29. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/19670 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2012–2015. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2011–2015 [online]. Praha: MPSV. [1. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/3869 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2008. Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří) [online]. Praha: MPSV. [1. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/5045 MUSIL, L., HUBÍKOVÁ, O., KUBALČÍKOVÁ, K. 2003. Standardy kvality a kultura sociálních služeb: jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? (závěrečná zpráva z případové studie). Praha: VÚPSV. OSN. 2002. Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí 2002 [online]. Madrid: OSN. [1. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1205/madrid.pdf PÖRTNER, M. 2009. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Praha: Portál. PRŮŠA, L. 2016. Respitní péče – analýza využívání sociálních služeb pečujícími a návrhy na zvýšení dostupnosti podpory pro pečující v systému sociálních služeb. Praha: Diakonie Českobratrské církve evangelické. RIEGER, Z. 2009. Návrat k rodině domů. Příprava klientů institucionálních služeb na návrat z odloučení. Praha: Portál. TOŠNEROVÁ, T. (Ed.). 2002. Příručka pečovatele: starší dlouhodobě nemocný člověk v rodině – a co dál? Praha: Ambulance pro poruchy paměti. TRUHLÁŘOVÁ, Z. et al. 2015. Mezi láskou a povinností – péče očima pečovatelů. Hradec Králové: Gaudeamus. VÁVROVÁ, S. 2013. Perspektivy pobytových sociálních služeb pro seniory (nepublikovaná habilitační práce). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. VÁVROVÁ, S. 2015. Decision-making in Seniors Regarding Residential Social Services. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 908–915. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
utb.fulltext.sponsorship This paper uses data from SHARE Wave6 (DOI: 10.6103/SHARE.w6.600), see Börsch-Supan et al. (2013) for methodological details. The SHARE data collection has been primarily funded by the European Commission through FP5 (QLK6-CT-2001-00360), FP6 (SHARE-I3: RII-CT-2006-062193, COMPARE: CIT5-CT-2005-028857, SHARELIFE: CIT4-CT-2006-028812) and FP7 (SHARE-PREP: N o 211909, SHARE-LEAP: N o 227822, SHARE M4: N o 261982). Additional funding from the German Ministry of Education and Research, the Max Planck Society for the Advancement of Science, the U.S. National Institute on Aging (U01_AG09740-13S2, P01_AG005842, P01_AG08291, P30_AG12815, R21_AG025169, Y1-AG-4553-01, IAG_BSR06-11, OGHA_04-064, HHSN271201300071C) and from various national funding sources is gratefully acknowledged (see www.share-project.org).
utb.scopus.affiliation Centrum Výzkumu FHS, UTB ve Zlíně, Nám. T.G. Masaryka 1279, Zlín, Czech Republic
utb.fulltext.projects QLK6-CT-2001-00360
utb.fulltext.projects RII-CT-2006-062193
utb.fulltext.projects CIT5-CT-2005-028857
utb.fulltext.projects CIT4-CT-2006-028812
utb.fulltext.projects 211909
utb.fulltext.projects 227822
utb.fulltext.projects 261982
utb.fulltext.projects U01_AG09740-13S2
utb.fulltext.projects P01_AG005842
utb.fulltext.projects P01_AG08291
utb.fulltext.projects P30_AG12815
utb.fulltext.projects R21_AG025169
utb.fulltext.projects Y1-AG-4553-01
utb.fulltext.projects IAG_BSR06-11
utb.fulltext.projects OGHA_04-064
utb.fulltext.projects HHSN271201300071C
Find Full text

Files in this item

Show simple item record