TBU Publications
Repository of TBU Publications

Moderní technologie a způsob jejich využívání pro optimalizaci léčby diabetu 1. i 2. typu v praxi

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
CHLUP, Rudolf, Ondřej KRYSTYNÍK, Michaela NÁDVORNÍKOVÁ, Hana ZÁLEŠÁKOVÁ, Emília ĎURAJKOVÁ, Iveta POLJAKOVÁ, Pavla KUDLOVÁ, Josef BÁRTEK, Jana ZAPLETALOVÁ a Vlastimil PROCHÁZKA. Moderní technologie a způsob jejich využívání pro optimalizaci léčby diabetu 1. i 2. typu v praxi. Klinická farmakologie a farmacie [online]. 2014, vol. 28, iss. 2, s. 72-79. [cit. 2024-05-21]. ISSN 1212-7973. Dostupné z: http://www.klinickafarmakologie.cz/en/artkey/far-201402-0009.php.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles