TBU Publications
Repository of TBU Publications

Visions of students of pedagogy about kindergartens

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Visions of students of pedagogy about kindergartens en
dc.contributor.author Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Kozáková, Marie
dc.relation.ispartof Turkish Online Journal of Educational Technology
dc.identifier.issn 2146-7242 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2017
utb.relation.volume 2017
utb.relation.issue December Special Issue ITEC
dc.citation.spage 977
dc.citation.epage 983
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Sakarya University
dc.description.abstract This paper discusses female pedagogy students’ visions of kindergartens. Visions are operationalized as a sort of reconstructing procedure of previously experienced things, but they also leave space for creativity, and can be variously combined into new, unique visions that are no longer mental reflections of reality. The research method was thematic writing about the visions of the students. The research sample consisted of 40 female students enrolled in the 1st year of the bachelor’s degree programme Kindergarten Education. It was an intentional decision to choose students at the beginning of their studies, as at that time they are not yet much influenced by the knowledge acquired during their studies. The aim of the research was to discover how female students envision kindergartens, how kindergarten has changed since they attended it as children, what kindergartens should be like, and also what the kindergarten teacher should be like. Consequently, content analysis of all obtained data was carried out. The results show that the students’ visions of kindergartens are connected mostly to the kindergarten environment, and the appropriate kindergarten activities. For the students, cooperation between the kindergartens and the families is of key importance. Moreover, students consider kindergarten an institution that should prepare children for future life. Changes which the students noticed in comparison to when they attended kindergarten were predominantly in the attitude towards children in the kindergarten environment and in the legislation. As far as the female students’ visions of kindergarten teachers go, they consider it crucial that the teacher has a positive attitude towards children and a university degree. © The Turkish Online Journal of Educational Technology. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007850
utb.identifier.obdid 43878023
utb.identifier.obdid 43877543
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85044707375
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2018-04-23T15:01:48Z
dc.date.available 2018-04-23T15:01:48Z
utb.contributor.internalauthor Majerčíková, Jana
utb.contributor.internalauthor Kozáková, Marie
utb.fulltext.affiliation Jana MAJERČÍKOVÁ Faculty of Humanities Tomáš Baťa University in Zlín Czech Republic majercikova@utb.cz Marie KOZÁKOVÁ Faculty of Humanities Tomáš Baťa University in Zlín Czech Republic marie-kozakova@seznam.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Gavora, P., & Wiegerová, A. (2017). Self-efficacy of students in a preschool education programme: The construction of a research instrument. New Educational Review 47(1), 125 – 138. Accessible from: http://www.educationalrev.us.edu.pl/dok/volumes/tner_1_2017b.pdf Havel, J., & Janík, T. (2004). Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů: sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Brno: Masaryk University. Hartl, P., & Hartlová, H. (2010) Velký psychologický slovník. Praha: Portál. Koťátková, S. (2008). Dítě a mateřská škola. Praha: Grada. Lukášová, H. (2015). Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání. Zlín: Tomáš Baťa University in Zlín. Nakonečný, M. (1997). Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia. Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada. Rýdl, K., & Šmelová, E. (2015). Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869 - 2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Syslová, Z., & Borkovcová, I., & Průcha, J. (2014). Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace. Praha: Wolters Kluwer. Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 24(4), 510–534. Wiegerová, A., & Gavora, P. (2016) Child ́s learning: Conceptualisations by students of pre-primary education. (Ed.) L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of INTED2016 Conference, 7th-9th March 2016, Valencia, pp. 4396-4401. Wiegerová, A., & Svěrkošová, N. (2016). Professionalization of university students of preschool education. Turkish Online Journal of Educational Technology, 281-284. Accessible from: http://www.tojet.net/special/2016_12_1.pdf
utb.fulltext.sponsorship -
utb.scopus.affiliation Faculty of Humanities, Tomáš Bat’a University in Zlín, Czech Republic
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record