TBU Publications
Repository of TBU Publications

Roma in the Czech and Slovak Republic in the spectrum of national diversity

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Roma in the Czech and Slovak Republic in the spectrum of national diversity en
dc.contributor.author Balvín, Jaroslav
dc.relation.ispartof Turkish Online Journal of Educational Technology
dc.identifier.issn 2146-7242 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2017
utb.relation.volume 2017
utb.relation.issue November Special Issue INTE
dc.citation.spage 865
dc.citation.epage 876
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Sakarya University
dc.description.abstract Roma in the Czech and Slovak Republic are the most significant national minority. Not only numerically but also in social, cultural, linguistic, and educational character of problems. The aim of the paper is to analyse selected aspects of diversity in the relationship between Roma communities and the majority society. Especially in the field of education, cultural and historical. © The Turkish Online Journal of Educational Technology. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007846
utb.identifier.obdid 43878019
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85044708761
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2018-04-23T15:01:48Z
dc.date.available 2018-04-23T15:01:48Z
utb.contributor.internalauthor Balvín, Jaroslav
utb.fulltext.affiliation Jaroslav BALVÍN Institute of Pedagogical Studies, Faculty of Humanities Tomáš Bata University Zlín, Czech Republic balvin@fhs.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Balvín, J. (1999). Romské osobnosti ve fotografii. Radix, Praha. Balvín, J. (2004). Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Praha: Radix, Hnutí R. Balvín, J. (2007). Metody výuky romských žáků. Praha: Radix. Balvín, J. (2012). Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha: Hnutí R. Balvín, J. (2016). Filozofie, andragogika a romská kultura. Praha: Hnutí R. Balvín, J., Haburajová Ilavská, L. (2014). Use of play in educating the Romani: the pedagogice and andragogice dimension. In Educacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Cieszyn – Warszawa – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 265-276. Davidová, E. (1999). Ke způsobu bydlení, obživy a odívání. In Romové – O Roma. Tradice a současnost Angoder the akának. Brno: Moravské zemské muzeum/SVAN, Muzeum romské kultury, pp. 39-51. Davidová, E. – Jurková, Z. (1999). Hudba a písňový folklór Romů. In Romové – O Roma. Tradice a současnost Angoder the akának. Brno: Moravské zemské muzeum/SVAN, Muzeum romské kultury, pp. 72-75. Haburajová – Ilavská, L. (2013). Relationship of the Slovak Republic for the Roma Minority in the Field of Social Services. In Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education. Edited by Jaroslav Balvin, Łukasz Kwadrans, Hristo Kyuchukov. Wrocław: Foundation of Social Integration Prom, pp. 193-201. Hladík, J. (2016). Assessing Multicultural Competence of Helping-Profession Students. /Multicultural Perspectives/, /18/(1), pp. 42-47. Horváthová, J. (1999). Romové a výtvarné umění. In Romové – O Roma. Tradice a současnost Angoder the akának. Brno: Moravské zemské muzeum/SVAN, Muzeum romské kultury, pp. 69-71. Hübschmannová, Milena. (1999). Romština naznačuje původ Romů. Romština a indické jazyky. In Romové – O Roma. Tradice a současnost Angoder the akának. Brno: Moravské zemské muzeum/SVAN, Muzeum romské kultury, pp. 9-13. Kumanová, Zuzana, Zelinová Hana. (1999). Rómovia na Slovensku. In Romové – O Roma. Tradice a současnost Angoder the akának. Brno: Moravské zemské muzeum/SVAN, Muzeum romské kultury, pp.74. Kwadrans, L. (2011). Education of the Roma in the Czech republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality –comparative research. Wrocław: Foundation of Social Integration Prom. Lacková, E. (1996). Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha: Triáda. Lázničková, I. (1999). Úvod. In Romové – O Roma. Tradice a současnost Angoder the akának. Brno: Moravské zemské muzeum/SVAN, Muzeum romské kultury, pp. 5-6. Lázničková, I. (1999). Tradiční rodinné vztahy, obřady a obyčeje. In Romové – O Roma. Tradice a současnost Angoder the akának. Brno: Moravské zemské muzeum/SVAN, Muzeum romské kultury, 53-57. Málek, J. (1998). Cikáni přicházejí do Evropy. Z historie Romů. In Manuš, E. (1998). Jdeme dlouhou cestou Odkud jsme? Kdo jsme? Kam jdeme?. Praha: Arbor Vitae, pp. 167-168. Nečas, Ctibor. Holocaust Romů v letech 1939-1945. (1999). In Romové – O Roma. Tradice a současnost Angoder the akának. Zpracoval kolektiv autorů Muzea romské kultury. Brno: Moravské zemské muzeum/SVAN, Muzeum romské kultury, pp. 29-31. Pirohová, I,, Lukáč, M. and S. Lukáčová. (2016). Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. Prešov: Prešovká univerzita v Prešove Fakulta humanitných a porodných vied. Raichlová, I. (1999). Romové a náboženství. In Romové – O Roma. Tradice a současnost Angoder the akának. Brno: Moravské zemské muzeum/SVAN, Muzeum romské kultury,pp. 65-67. Romové – O Roma. Tradice a současnost Angoder the akának. (1999). Brno: Moravské zemské muzeum/SVAN, Muzeum romské kultury. Smílková, J., Balvín, J. (2017). Vztah kulturní a multikulturní andragogiky k výchově a vzdělávání dospělých – The relationship of cultural and multicultural andragogy to adult education. Praha: Hnutí R. Vančura, V. (1940). Mračno. Obrazy z dějin národa českého, díl II., zkrácená ukázka. In Manuš, E. (1998). Jdeme dlouhou cestou. Odkud jsme? Kdo jsme? Kam jdeme? Praha: Arbor Vitae, s. 164-166.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.scopus.affiliation Institute of Pedagogical Studies, Faculty of Humanities, Tomáš Bata University Zlín, Czech Republic
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record