TBU Publications
Repository of TBU Publications

Potenciál ICT pro HZS a požární ochranu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Potenciál ICT pro HZS a požární ochranu cs
dc.title ICT potential for FRS and fire protection en
dc.contributor.author Lukáš, Luděk
dc.relation.ispartof Požární ochrana 2010
dc.date.issued 2010
dc.citation.spage 186
dc.citation.epage 188
dc.event.title 19th Annual International Conference on Pozarni Protection 2010
dc.event.location Ostrava
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2010-09-08
dc.event.edate 2010-09-09
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.subject informační a komunikační technologie cs
dc.subject požární ochrana cs
dc.subject informační podpora cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject hasičský záchranný sbor cs
dc.subject Information and communication technologies en
dc.subject fire protection en
dc.subject potential en
dc.subject information support en
dc.subject information system en
dc.subject fire and rescue services en
dc.description.abstract Informační a komunikační technologie (ICT) sehrávají v současné společnosti významnou roli. Bez využití výpočetní techniky si nedovedeme představit realizaci téměř žádné činnosti. Mezi oblasti, které významně ICT ovlivnily, patří požární ochrana a činnost HZS vůbec. Cílem příspěvku je analýza potenciálu informačních a komunikační technologií a diskuse jejich využití v prostředí HZS. Pozornost je věnována technologiím, zlepšujícím především informační podporu řízení. Dále jsou diskutovány možnosti a systémy, zaměřené na podporu rozhodování a řízení. V závěru jsou nastíněny systémy a prostředky, umožňující zlepšení činnosti velitele zásahu. cs
dc.description.abstract Information and Communication Technologies (ICT) play important role in contemporary society. We can not imagine realization of almost activity without the use of computer technology. Fire protection and FRS is included among the areas that were significantly affected by ICT. This paper aims to analyze the potential of information and communication technologies and their use in area of FRS and fire protection. Attention will be devoted to technology, especially improving of information support of command and decision making. There are discussed an options and systems that are focused into decision support and management. The conclusion outlines the systems for improving the operations of rescue commander. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007147
utb.identifier.obdid 43864650
utb.identifier.wok 000393920800050
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2017-08-01T08:27:19Z
dc.date.available 2017-08-01T08:27:19Z
utb.contributor.internalauthor Lukáš, Luděk
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record