TBU Publications
Repository of TBU Publications

The use of hemp and color wheat flour as baking ingredients

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
RUBAN, Artsiom, Luděk HŘIVNA, Joany Lizet Hernandez KONG, Yvona DOSTÁLOVÁ, Lenka MACHÁLKOVÁ, Martina MÜLLEROVÁ, Viera ŠOTTNÍKOVÁ, Eva MRKVICOVÁ, Tomáš VYHNÁNEK, Václav TROJAN a Iva BUREŠOVÁ. The use of hemp and color wheat flour as baking ingredients. In: Proceedings of International PhD Students Conference, (MENDELNET 2016) [online]. Mendel Univ Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 639-644. [cit. 2024-07-15]. Dostupné z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2016/mnet_2016_full.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles