TBU Publications
Repository of TBU Publications

A general overview of Yugoslav-Czechoslovak economic and trade relations in the period between 1918 and 1938

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title A general overview of Yugoslav-Czechoslovak economic and trade relations in the period between 1918 and 1938 en
dc.contributor.author Balaban, Milan
dc.relation.ispartof Slovanský přehled
dc.identifier.issn 0037-6922 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2016
utb.relation.volume 102
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 503
dc.citation.epage 612
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Historický ústav Akademie věd ČR
dc.relation.uri http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/slovansky-prehled/2016/cislo-3.ep/
dc.subject Jugoslávie cs
dc.subject Československo cs
dc.subject hospodářské vztahy cs
dc.subject meziváleční období cs
dc.subject Yugoslavia en
dc.subject Czechoslovakia en
dc.subject economic relations en
dc.subject Interwar period en
dc.description.abstract Tato studie se zabývá hospodářskými vztahy mezi Jugoslávií a Československem v období let 1918 a 1938. Na vztahy mezi těmito státy měly podstatný vliv okolnosti, z nichž lze například zmínit politickou situaci ve světě po první světové válce, politickou a hospodářskou adaptaci na nové hranice, vztahy v rámci Malé dohody, regulaci obchodních vztahů prostřednictvím různých obchodních smluv, vypuknutí Velké hospodářské krize či průnik německého ekonomického a politického vlivu do Podunají. cs
dc.description.abstract This article deals with the issue of the economic and trade relations between Czechoslovakia and Yugoslavia in the period between 1918 and 1938. This article is a shortened version of the doctoral thesis defended in June 2016 at Department of History of the Masaryk University in Brno, and it focuses on the issue of trade relations and the overall development of the economic relations between the two countries. In this analysed period, the two countries were close allies and had developed intensive economic relations, and our goal is to thoroughly research the economic relations between Yugoslavia and Czechoslovakia as well as the interdependence of political and economic relations between the two countries. en
utb.faculty Library
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006893
utb.identifier.obdid 43875443
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2017-02-28T15:11:39Z
dc.date.available 2017-02-28T15:11:39Z
utb.contributor.internalauthor Balaban, Milan
utb.fulltext.affiliation MILAN BALABAN Tomas Bata University in Zlín
utb.fulltext.dates -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record