TBU Publications
Repository of TBU Publications

Immigration - A Topic of Serious Concern throughout Central Europe

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Immigration - A Topic of Serious Concern throughout Central Europe en
dc.contributor.author Lošek, Václav
dc.contributor.author Svoboda (FLKŘ), Petr
dc.contributor.author Musil, Miroslav
dc.contributor.author Rak, Jakub
dc.relation.ispartof 2015 5th International Conference on Applied Social Science (ICASS 2015), PT 1
dc.identifier.issn 2160-1070 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 978-1-61275-072-9
dc.date.issued 2015
utb.relation.volume 80
dc.citation.spage 72
dc.citation.epage 80
dc.event.title 5th International Conference on Applied Social Science (ICASS 2015)
dc.event.location Limassol
utb.event.state-en Cyprus
utb.event.state-cs Kypr
dc.event.sdate 2015-10-04
dc.event.edate 2015-10-05
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Information Engineering Research Institute (IERI)
dc.subject Immigration en
dc.subject Political science en
dc.subject Public administration en
dc.subject Social science en
dc.description.abstract This paper presents the research focused on the theoretical aspects of immigration in terms of Europe. In the first part of this paper, a global view is described. In the second part, the issue of migration from the view of the Czech Republic and the nearby region can be found. Moreover, the basic facts associated with the current situation are discussed and the possible evolution of the situation is mentioned. Whole article describes the situation from the view of the Czech Republic as a country in Central Europe. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006688
utb.identifier.obdid 43875022
utb.identifier.wok 000380582200014
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2016-10-25T12:38:05Z
dc.date.available 2016-10-25T12:38:05Z
utb.contributor.internalauthor Lošek, Václav
utb.contributor.internalauthor Svoboda (FLKŘ), Petr
utb.contributor.internalauthor Musil, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Rak, Jakub
utb.fulltext.affiliation V. Lošek1,a, P. Svoboda2,b*, M. Musil1,c and J. Rak1,d 1 Faculty of Logistics and Crisis Management, Tomas Bata University in Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín Czech Republic 2 Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín Czech Republic a losek@flkr.utb.cz, b psvoboda@fai.utb.cz, c musil@flkr.utb.cz, d jrak@flkr.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references [1] Charta OSN. (2014). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 09:23, January 17, 2014, from https://cs.wikisource.org/wiki/Charta_OSN#Preambule. [2] Úmluva o právním postavení uprchlíků. United Nations Information Centre Prague. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/uprchlici.pdf. [3] Úmluva o právním postavení uprchlíků. Organizace pro pomoc uprchlíkům. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.opu.cz/cz/article/53. [4] M. Palát, Determinanty vzniku migrace a statistiky cizinců v Evropské unii, KEY Publishing 2014, ISBN 978-80-7418-228-0. [5] Další nápor uprchlíků nezvládneme, varují Turci. Novinky.cz. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.novinky.cz/zahranicni/374773-dalsi-napor-uprchliku-nezvladneme-varuji-turci.html [6] Cizinci: Počet cizinců – Popis aktuálního vývoje. Český statistický úřad. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: https://www.czso.cz/csu/cizinci/ciz_pocet_cizincu-popis_aktualniho_vyvoje. [7] CZECH REPUBLIC. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců: Společné soužití 2012. 2012. Online: https://www.czso.cz/documents/11292/23227018/usneseni_vlady_cr_ze_dne_4.1.2012_c._6_k_postupu_pri_realizac.pdf/c46e5da0-4898-4707-b27d-8a89de1c58b9. [8] STEM – Středisko empirických výzkumů. Online: http://www.stem.cz/clanek/30617. [9] The Future of the Global Muslim Population. Pew Research Center. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.pewforum.org/files/2011/01/FutureGlobalMuslimPopulation-WebPDF-Feb10.pdf. [10]Kolik bude v Česku muslimů za 15 let? Pořád skoro žádní. Datová žurnalistika. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.datovazurnalistika.cz/kolik-bude-v-cesku-muslimu-za-15-let-porad-skoro-zadni. [11]Bezpečnostní politika. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika. [12]Bezpečnostní politika. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/clanky_a_projevy_ministru/clanky_a_projevy_ministra_zaoralka_2015/x2015_06_29_ministr_zaoralek_pro_e15.html. [13]Závěry Evropské rady, 25. a 26. června 2015. Evropská rada. Rada Evropské unie. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions. [14]Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců. Ministerstvo vnitra České republiky. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.mvcr.cz/clanek/dotazy-920075.aspx. [15]Migrační a azylová politika České republiky. Ministerstvo vnitra České republiky. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx. [16]Služba cizinecké policie. Policie České republiky. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx. [17]Pracovní skupina jednala o přípravě a realizaci přesídlení a relokace uprchlíků. Ministerstvo vnitra České republiky. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců. Ministerstvo vnitra České republiky. In: [online]. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.mvcr.cz/clanek/dotazy-920075.aspx. [18]Bezpečná Evropa v lepším světě. Evropská bezpečnostní strategie. [cit. 2015-08-27]. Online: http://www.ceses.cuni.cz/CESES-76-version1-evropska_bezpecnostni_strategie.pdf. [19]T. Tureček, Kolaps neznamená konec. Vyšehrad 2013, ISBN 978-80-7429-392-4.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record