TBU Publications
Repository of TBU Publications

Management of emergency drinking water supply

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Management of emergency drinking water supply en
dc.contributor.author Strohmandl, Jan
dc.contributor.author Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Hajna, Petr
dc.contributor.author Cempírek, Miroslav
dc.contributor.author Vargová, Slavomíra
dc.contributor.author Musil, Miroslav
dc.relation.ispartof Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-6-9
dc.date.issued 2016
dc.citation.spage 1712
dc.citation.epage 1719
dc.event.title 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016
dc.event.location Milan
utb.event.state-en Italy
utb.event.state-cs Itálie
dc.event.sdate 2016-05-04
dc.event.edate 2016-05-05
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher International Business Information Management Association, IBIMA
dc.relation.uri http://ibima.org/accepted-paper/management-of-emergency-drinking-water-supply/
dc.subject Crisis en
dc.subject Management en
dc.subject Plan en
dc.subject Population en
dc.subject Security en
dc.subject Supply en
dc.subject Water en
dc.description.abstract A great deal of attention is being paid to the protection of the population in the Czech Republic both on the part of the executive bodies of emergency management and the government of the Czech Republic as the administrators of these matters. The implementation of all activities is administrated by means of a series of conceptual documents issued by the government that include tasks for individual state administrative bodies in order to secure all necessary activities. One of the fundamental tasks in this field is to solve problems related to supplying the population with drinking water during extraordinary or emergency situations. Copyright © 2016 International Business Information Management Association en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006677
utb.identifier.obdid 43875113
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84984633214
utb.identifier.wok 000381172300190
utb.source d-scopus
dc.date.accessioned 2016-10-25T12:38:04Z
dc.date.available 2016-10-25T12:38:04Z
utb.contributor.internalauthor Strohmandl, Jan
utb.contributor.internalauthor Tomek, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Cempírek, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Vargová, Slavomíra
utb.contributor.internalauthor Musil, Miroslav
utb.fulltext.affiliation Strohmandl Jan, Tomas Bata University in Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Czech Republic. strohmandl@flkr.utb.cz Tomek Miroslav, Tomas Bata University in Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Czech Republic. tomek@flkr.utb.cz Hajna Petr, University of Defence, Kounicova 156/65, 662 10 Brno, Czech Republic, petr.hajna@unob.cz Cempírek Miroslav, University of Defence, Kounicova 156/65, 662 10 Brno, Czech Republic, miroslav.cempirek@unob.cz Slavomíra Vargová, Tomas Bata University in Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Czech Republic. vargova@flkr.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Bezpečnostní strategie České republiky, 2015. GŘ HZS, MV ČR Praha, 2015. Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v České republice, 2015, GŘ HZS, MV ČR Praha, 2015. N. Husáková, J. Gurecka, D. Kubala, Logistics of crisis situation and its application by transport safety examination, in: Congr. Proc. - CLC 2012 Carpathian Logist. Congr., TANGER Ltd., 2012: pp. 271–275. G. Fedorko, A. Rosová, V. Molnár, The application of computer simulation in solving traffic problems in the urban traffic management in Slovakia, Theor. Empir. Res. Urban Manag. 9 (2014) 5–17. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. GŘ HZS, MV ČR Praha, 2015. Strohmandl Jan, Tomek Miroslav, Masek Ivan, Safarik Zdenek and Silvie Weinbergerová. Management of Spare and Secure Emergency Water Supply for Inhabitants and Selected Subjects. The International Business Information Management Conference (26th IBIMA). 11-12 November 2015 in Madrid, Spain. ISBN 978-0-9860419-5-2. Safarik Zdenek, Vicar Dusan, Strohmandl Jan, Masek Ivan and Miroslav Musil. Protection from Flash Floods. The International Business Information Management Conference (26th IBIMA). 11-12 November 2015 in Madrid, Spain, pp. 1359 – 1363. ISBN 978-0-9860419-5-2. Safarik, Z., Vicar, D., Losek, V., Rak, J. a. J. Trojan. Management of Population Protection against Floods. International Business Information Management Conference (25th IBIMA) on 7 - 8 May 2015 in Amsterdam, Netherlands. ISBN: 978-0-9860419-4-5. Lukášková, E., Bilíková, J., Málek, Z., Šefčík, V. (2014) Potravinová (ne)bezpečnost. Praha: Academia, 1. vyd., 168 s. ISBN 978-80-7454-463-7. Lukášková Eva, Pitrová Kateřina, Taraba Pavel a Helena Velichová. Food Security Management in Security Strategy of the Czech Republic. 26th International Business Information Management Conference Madrid 2015. ISBN 978-0-9860419-2 Rak, J., Vičar, D., Tomek, M., Svobodová, B. (2015) The Simulation of Transport Accident with the Leakage f a Hazardous Chemical for Education in Security Forces´ Training. In Proceedings of the 19th International Scientific Conference Transport Means. Kaunas : Kaunas University of Technology, Litva, 2015, s. 317-320. ISSN 1822-296X. Cempírek, M., Málek, Z. (2004) Organizace zásobování vojsk vodou. Sborník mezinárodní konference „Ochrana vod před nebezpečnými látkami“ – XIII. ročník. Sdružení vodohospodářů ČR, Univerzita obrany v Brně a Zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Brno. M. Andrejiová, A. Pavlisková, N. Husáková, Application of multi-criterion decision methods by the selection of optimal constructive elements for devices of continuous transport, in: Congr. Proc. - CLC 2012 Carpathian Logist. Congr., TANGER Ltd., 2012: pp. 283–289. R. Németh, V. Molnár, L. Olexa, Evaluation of transport research between U. S. Steel košice employees in an integrated transport system, in: Int. Conf. Ind. Logist. ICIL 2014 - Conf. Proc., Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2014: pp. 176–180. G. Fedorko, M. Weiszer, M. Borzecký, The shipments flow simulation in courier company, in: Congr. Proc. - CLC 2012 Carpathian Logist. Congr., TANGER Ltd., 2012: pp. 441–445. Mihoková Jakubčeková, J., Benčíková, E. (2014) Riešenie núdzového zásobovania obyvateľstva potravinami a pitnou vodou. In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva: mezinárodní workshop : 27. března 2014 Uherské Hradiště : sborník příspěvků. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 24-33.2014. ISBN 978-80-7454-336-4. Mihoková Jakubčeková, J. (2015) Núdzové zásobovanie evakuantov pri narušení prvku kritickej infraštruktúry. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj]: XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov: 14.-15.októbra 2015 Žilina: zborník príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 111-119. ISBN 978-80-554-1103-3. Rak, J., Juříková, L., Ševčík, D. (2013) Mapping the risks by means of geographic information systems. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, 2013, roč. 7, č. 3, s. 257-264. ISSN 1998-0140.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record