TBU Publications
Repository of TBU Publications

Strojní zařízení pro výrobu cukru – posuzování shody a uvádění na trh

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
VALOUCH, Jan. Strojní zařízení pro výrobu cukru – posuzování shody a uvádění na trh. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2016, vol. 132, iss. 3, s. 106-110. [cit. 2023-06-05]. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1775606015?pq-origsite=gscholar.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles