TBU Publications
Repository of TBU Publications

Logistická podpora konkurenceschopných podnikových procesů u českých průmyslových výrobců. Komplexní souhrnná výzkumná zpráva k výsledkům řešení dílčí oblasti výroba za období 1999 - 2004 k celofakultnímu výzkumnému záměru MSM 265300021

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Logistická podpora konkurenceschopných podnikových procesů u českých průmyslových výrobců. Komplexní souhrnná výzkumná zpráva k výsledkům řešení dílčí oblasti výroba za období 1999 - 2004 k celofakultnímu výzkumnému záměru MSM 265300021 cs
dc.title The logistical support of competitive ability enhancing enterpreneurial processes in Czech industrial manufacters - complet research repport of fragmentary areas " Production" of Faculty research aim MSM 265300021 en
dc.contributor.author Bobák, Roman
dc.relation.ispartof Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců : souhrnná zpráva o řešení výzkumného záměru a dílčích úkolů za období 1999 - 2004
dc.identifier.isbn 80-7318-219-X
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 165
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.subject Competitive ability en
dc.subject production system of enterprise en
dc.subject logistics en
dc.subject method of industrial engineering en
dc.description.abstract Kompletní výzkumná zpráva řešení dílčího úkolu je zaměřena k problematice výzkumu logistické podpory konkurenceschopných podnikových procesů českých průmyslových výrobců. Analyzuje vzájemný vztah konkurenceschopnosti průmyslového výrobce, hospodářské logistiky , průmyslového inženýrství a výrobních systémů a zobecňuje získané zkušenosti. cs
dc.description.abstract This research repport of fragmentary areas of project is oriented to the problems encountered in the research conducted upon the logistical support of competitive ability enhancing entrepreneurial processes in Czech industrial manufacturers. It seeks to analyse the mutual ties linking the competitive abilities of industrial manufacters, operational logistics, industrial engineering and manufacturing systems, ant to generalise on the basic of the knowledge and experiences gained in the process. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006151
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/04:63502030!RIV/2005/MSM/281205/N
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:51Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:51Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
utb.identifier.utb-sysno 27404
utb.identifier.nkp 2012000
utb.contributor.internalauthor Bobák, Roman
riv.obor AH
Find Full text

Files in this item

Show simple item record