TBU Publications
Repository of TBU Publications

Konkurenceschopnost výrobců standardního nářadí - příloha XXXII souhrnné dílčí zprávy oblasti Logistika a PI

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Konkurenceschopnost výrobců standardního nářadí - příloha XXXII souhrnné dílčí zprávy oblasti Logistika a PI cs
dc.title Research into Competitive ability producers of standard tools - part XXXII review of part Logistics and IE en
dc.contributor.author Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Briš, Petr
dc.relation.ispartof Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců : souhrnná zpráva o řešení výzkumného záměru a dílčích úkolů za období 1999 - 2004
dc.identifier.isbn 80-7318-219-X
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 547
dc.citation.epage 640
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.subject Competitive ability en
dc.subject production of standard tools en
dc.description.abstract Konkurenceschopnost, výroba standardního nářadí cs
dc.description.abstract Competitive ability, production of standard tools en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006150
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/04:63502156!RIV/2005/MSM/281205/N
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:51Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:51Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
utb.identifier.utb-sysno 27404
utb.identifier.nkp 2012000
utb.contributor.internalauthor Němec, Dobroslav
utb.contributor.internalauthor Briš, Petr
riv.obor AH
utb.fulltext.affiliation Petr Briš, Dobroslav Němec, Vlastimil Polášek, Antonín Kyncl, Ladislav Chudý, Pavel Tyl, Jan Hajzler, Antonín Rus
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.faculty FaME
utb.fulltext.faculty FaME
utb.fulltext.faculty FaME
utb.fulltext.faculty FaME
Find Full text

Files in this item

Show simple item record