TBU Publications
Repository of TBU Publications

Klíčové problémy teorie a praxe učitelského vzdělávání - Sonda do situace v České republice

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Klíčové problémy teorie a praxe učitelského vzdělávání - Sonda do situace v České republice cs
dc.title Key Issues of Theory and Practice of Teacher Education - Probe into the Situation in the Czech Republic en
dc.contributor.author Švec, Vlastimil
dc.relation.ispartof Wspóĺczesne proglemy nauk pedagogicznych w wybrahych krajach europy šrodkowowschodniej europy
dc.identifier.isbn 83-7096-598-9
dc.date.issued 2006
dc.citation.spage 239
dc.citation.epage 250
dc.event.location Bydgosczc
utb.event.state-en Poland
utb.event.state-cs Polsko
dc.type bookPart
dc.language.iso en
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
dc.subject teacher education en
dc.subject practice of teacher education en
dc.subject theory of teacher education en
dc.subject pedagogic knowledge en
dc.subject pedagogic condition en
dc.description.abstract Studie je sondou do teorie a praxe učitelského vzdělávání v České republice. Zaměřuje se zejména na pedagogicko-psychologickou složku tohoto vzdělávání. Uvádí příklady teoretických problémů, které byly řešeny výzkumně. Podrobněji se věnuje výzkumům pedagogických dovedností a znalostí, na nichž participoval. Zmiňuje některé nové poznatky, které tyto výzkumy přinesly (např. poukazuje na implicitní povahu pedagogických znalostí, uvádí nový pojem "pedagogická kondice", který považuje za širší než pojem "pedagogické znalosti"). cs
dc.description.abstract This study deals with the theory and practice of teacher education in the Czech Republic and it is focused especially on the pedagogical and psychological components of this education. The author also gives examples of theoretical problems solved through research and his work pays particular attention to the research of pedagogic knowledge and skills he participated in. He also mentions some new knowledge resulting from this research (for example, he deals with an implicit nature of pedagogic knowledge, he introduces the new term of "pedagogic condition", which he regards to be broader compared to "pedagogic knowledge). en
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006143
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/06:63504439!RIV07-GA0-28610___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:50Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:50Z
dc.description.sponsorship P(GA406/02/1247)
utb.contributor.internalauthor Švec, Vlastimil
riv.obor AM
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record