TBU Publications
Repository of TBU Publications

Reklama a její úloha v konzumní společnosti

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Reklama a její úloha v konzumní společnosti cs
dc.title Advertising and its role in Consumer Society en
dc.contributor.author Staňková, Pavla
dc.relation.ispartof Manažerská etika IV. díl
dc.identifier.isbn 80-86771-23-7
dc.date.issued 2007
dc.citation.spage 69
dc.citation.epage 76
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Wamak
dc.subject Consumer Society en
dc.subject Advertising en
dc.subject Environmental Advertising en
dc.subject Social Advertising en
dc.description.abstract Konzum je středem pozornosti již několik let. Mnoho lidí věří, že konzum je negativní věc. Tito kritikové obvykle označují za faktor růstu konzumu a konzumního způsobu života právě reklamu. Nicméně, reklama sama o sobě nevytváří konzumní společnosti, ale konzumní život, stejně jako reklamu, vytvářejí lidé. Ale reklama může také pomáhat. V důsledků růstu významu ekonomických problémů v naší společnosti, reklama může napomoci k ekologické výchově pomocí tzv. environmenální reklamy. Reklama může pomoci také při řešení sociálních, etických, rasových a jiných problémů. cs
dc.description.abstract Consumerism has been a topic of interest for a several years. Many people believe that consumerism is a negative thing. These critics usually link the rise of consumerism to advertising. However, advertising doesn´t make consumer society, but people make consumer society and advertising. But advertising can help us, too. Because of the growing importance of environmental issues in society, advertising can help with ecological education by environmental advertising. As well, advertising can help with solving social problems, ethics problems, race problems etc. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006141
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/07:63506350!RIV08-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:50Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:50Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
utb.identifier.utb-sysno 8166
utb.contributor.internalauthor Staňková, Pavla
riv.obor AH
utb.fulltext.affiliation PAVLA STAŇKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně FAME, Ústav managementu e-mail: stankova@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.faculty Faculty of Management and Economics
utb.fulltext.ou Department of Management and Marketing
Find Full text

Files in this item

Show simple item record