TBU Publications
Repository of TBU Publications

Veřejná správa - controlling - etika

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Veřejná správa - controlling - etika cs
dc.title Public Sector - Controlling - Ethics en
dc.contributor.author Nejezchleba, Miroslav
dc.contributor.author Otrusinová, Milana
dc.relation.ispartof Manažerská etika V. díl
dc.identifier.isbn 978-80-86771-27-4
dc.date.issued 2008
dc.citation.spage 83
dc.citation.epage 93
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher WAMAK
dc.subject controlling en
dc.subject ethics en
dc.subject financial management en
dc.subject public administration en
dc.subject internal control systems en
dc.description.abstract Přestože je controlling velmi účinný nástroj pro zkvalitnění systému řízení, nehraje dosud ve většině našich firem, v organizacích veřejného sektoru zvláště, tu správnou roli, ne všude je využíván naplno a ne vždy funguje dokonale. Vnitřní kontrolní systémy i controllingové systémy jsou zaváděny pro hospodárný, efektivní a účelný výkon, stručně řečeno jako podpora řídící činnosti v jakékoli firmě. Podstatnou roli hraje etika v řízení podniků i v řízení veřejné správy. cs
dc.description.abstract Although controlling is very effective tool for improving the management system, in most of our companies, organizations in the public sector in particular, is not fully used everywhere and not always work perfectly. Internal control systems and controlling systems are implemented for cost-effective and efficient performance, especially for the support of management in any company. The main role has ethics in corporate governance and management of public administration. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006132
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507767!RIV09-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:49Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:49Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 149
utb.identifier.utb-sysno 8166
utb.contributor.internalauthor Nejezchleba, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Otrusinová, Milana
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record