TBU Publications
Repository of TBU Publications

Využití mikrořadičů v řízení procesů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Využití mikrořadičů v řízení procesů cs
dc.title Utilization of microcontrollers in process control en
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.contributor.author Dolinay, Jan
dc.contributor.author Dostálek, Petr
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.relation.ispartof Emerging Technologies, Robotics and Control Systems
dc.identifier.isbn 978-88-901928-5-2
dc.date.issued 2008
dc.event.location Palermo
utb.event.state-en Italy
utb.event.state-cs Itálie
dc.type bookPart
dc.language.iso en
dc.publisher Internationalsar
dc.subject microcontroller en
dc.subject process control en
dc.subject program library en
dc.subject software conversion en
dc.description.abstract Kapitola se týká řízení technologických procesů s mikrořadiči založených na moderních metodách řízení. Navzdory omezené velikosti paměti a nižšímu výpočetnímu výkonu mikrořadičů mohou být úspěšně využitý v této oblasti a jejich použití vyšší kvalitu řízení s nízkou cenou implementace. Práce popisuje knihovnu programů jednotky pro zpracování úloh regulace původně vyvinutých pro FREESCALE HC11 a také zdrojový kódový převodník, který umožňujevyužívat knihovnu na nové, silnější lince mikrořadičù HC08. Experimentálně zjištěné výsledky řízení reálných procesů reprezentovaných recyklační technologií zpracování chrómu z koželužského odpadu ukazují vhodnost použití HC08. cs
dc.description.abstract This work deals with control of technological processes with microcontrollers with focus on modern control methods. Despite limited amount of memory and lower computing power microcontrollers can be successfully utilized in this area and their utilization can bring increased quality of the control with low implementation cost. This work describes library of program modules for process control tasks originally developed for Freescale HC11 microcontroller and also a source code converter which makes it possible to use the library on new, more powerful line of microcontrollers HC08. Results of experiments with control of a real system represented by technology for recycling chromium from tannery waste using adaptive controllers available in the library are presented as well as comparison of the performance of the code on the new HC08 microcontroller after conversion of the software with the described converter. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006131
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/08:63507163!RIV09-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 18553140
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:49Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:49Z
dc.description.sponsorship Z(MSM7088352102)
dc.format.extent 283
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Dolinay, Jan
utb.contributor.internalauthor Dostálek, Petr
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
riv.obor JC
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record