TBU Publications
Repository of TBU Publications

Remitence, rozvojová pomoc, návrat migrantů a rozvoj

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Remitence, rozvojová pomoc, návrat migrantů a rozvoj cs
dc.title Remittences, development assistance, return of migrants and development en
dc.contributor.author Novosák, Jiří
dc.contributor.author Stojanov, Robert
dc.relation.ispartof Development, Environment and Migration. Analysis of Linkages and Consequences
dc.identifier.isbn 978-80-244-1966-4
dc.date.issued 2008
dc.event.location Olomouc
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Palackého v Olomouci
dc.subject remittances en
dc.subject return migration en
dc.subject development en
dc.subject official development assistance (ODA) en
dc.subject international migration en
dc.description.abstract Migrace představuje důležitou cestu, jak přispět k rozvoji rozvojových zemí. Existuje řada aspektů této problematiky, které skrývají potenciál naplnit rozvojové cíle. Tato kapitola se zabývá některými z nich, konkrétně pak remitencemi a zpětnou migrací. Vedle toho jsou diskutovány vztahy mezi migrací, rozvojem a rozvojovou pomocí. cs
dc.description.abstract Migration represents an important way how to spark development of developing countries. There are various aspects of this problematic which hide a potential to fulfil development goals. This chapter of the book deals with some of them, particularly with remittances and return migration. Moreover, linkages between migration, development and development assistance are discussed. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006127
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507655!RIV09-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:49Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:49Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 221
utb.identifier.nkp 3551487
utb.contributor.internalauthor Novosák, Jiří
riv.obor JJ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record