TBU Publications
Repository of TBU Publications

Podnikatelská etika a její role při řešení hospodářské kriminality

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Podnikatelská etika a její role při řešení hospodářské kriminality cs
dc.title Business ethics and its role in tackling economic criminality en
dc.contributor.author Tomancová, Lucie
dc.relation.ispartof Manažerská etika V. díl
dc.identifier.isbn 978-80-86771-27-4
dc.date.issued 2008
dc.citation.spage 137
dc.citation.epage 142
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Miloš Vognar - M&V, WAMAK
dc.subject Corporate culture en
dc.subject economic criminality en
dc.subject corruption en
dc.subject business ethics en
dc.description.abstract Bohužel se ještě stále setkáváme s názory, že podnikat eticky se firmám nevyplácí a investice do firemní kultury jsou pouhým mrháním prostředků. O to více potěší, že výsledky výzkumů dokazují, že správné využití nástrojů manažerské etiky a kvalitní firemní kultura hrají důležitou roli v boji proti hospodářské kriminalitě. Tento článek se zabývá výsledky rozsáhlého průzkumu, který provedla společnost PricewaterhouseCoopers (PwC). cs
dc.description.abstract Regrettably, we are still meeting with opinions, that to ethically carry the business is not paying off and that the investments in the corporate culture are mere waste of assets. All the more pleasant are the results of the researches evidencing that the correct use of the business ethics tools and the high-quality corporate culture plays an important role in the struggle against the economic criminality. This article deals with the results of the extensive survey which was carried out by the PricewaterhouseCoopers (PwC) company. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006126
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507585!RIV09-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:48Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:48Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 149
utb.identifier.utb-sysno 8166
utb.identifier.nkp 3950920
utb.contributor.internalauthor Tomancová, Lucie
riv.obor AE
utb.fulltext.affiliation LUCIE TOMANCOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky telefon: 00420 576 038 009, e-mail: tomancova@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.faculty Faculty of Management and Economics
Find Full text

Files in this item

Show simple item record