TBU Publications
Repository of TBU Publications

O některých vztazích mezinárodní migrace a rozvoje

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title O některých vztazích mezinárodní migrace a rozvoje cs
dc.title On some relations between international migration and development en
dc.contributor.author Novosák, Jiří
dc.contributor.author Říhová, Marie
dc.relation.ispartof Migration, Development and Environment: Migration Processes from the Perspective of Environmental Change and Development Approach at the Beginning of the 21st Century
dc.identifier.isbn 978-1-4438-0038-9
dc.date.issued 2008
dc.citation.spage 212
dc.citation.epage 234
dc.event.location Cambridge
dc.type bookPart
dc.language.iso en
dc.publisher Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
dc.subject remittances en
dc.subject brain drain en
dc.subject skilled migration en
dc.subject return migration en
dc.subject development en
dc.subject official development assistance (ODA) en
dc.subject international migration en
dc.subject Central Europe en
dc.description.abstract Kapitola knihy diskutuje některé aspekty konceptu 3R vztahů mezinárodní migrace a rozvoje rozvojových zemí, se strukturací kapitoly následujícím způsobem. První část se zabývá migrací kvalifikované pracovní síly. Remitence jsou předmětem zájmu druhé a zpětná migrace třetí sekce. Čtvrtá podkapitola se věnuje zkušenostem IOM s problematikou migrace a rozvoje z různých částí světa pro ilustraci praktické aplikace teoretických modelů. Speciální pozornost je věnována střední Evropě, kde byla debata o vztazích migrace a rozvoje zahájena teprve nedávno v souvislosti s měnícím se statutem středoevropských zemí jako donora rozvojové pomoci. V závěru jsou shrnuty hlavní poznatky. cs
dc.description.abstract The chapter of the book discusses some aspects of the 3R?s concept of international migration and development of developing countries, with a structure of the chapter as follows. The first section deals with skilled migration. Remittances are a subject of the second and return migration of the third section. The fourth section deals with selected IOM?s experiences from various parts of the world to illustrate practical application of the theoretical models. Special focus is devoted to the Central European region where the migration-development debate has emerged only recently with respect to a changing status of the Central European countries from a recipient to a donor of development assistance. Finally, concluding remarks are given. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006125
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507656!RIV09-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:48Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:48Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 316
utb.identifier.utb-sysno 62653
utb.contributor.internalauthor Novosák, Jiří
riv.obor JJ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record