TBU Publications
Repository of TBU Publications

Souvislost ekonomické a technologické bezpečnosti

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Souvislost ekonomické a technologické bezpečnosti cs
dc.title Relationship economic and technological security en
dc.contributor.author Jašek, Roman
dc.contributor.author Hanáček, Jindřich
dc.relation.ispartof Bezpečnost a bezpečnostná veda
dc.identifier.isbn 978-80-8040-372-0
dc.date.issued 2009
dc.event.location Liptovský Mikuláš
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
dc.subject economic safety en
dc.subject economic analysis en
dc.description.abstract V současné době dochází k posunu ve vnímání bezpečnosti společnosti z původně převážně technického, do pozice vnímání z pohledu hlavních cílů organizace a to obecně (bez ohledu na určení a pozici organizace). Společnosti, které nejlépe vnímají podnikové cíle, mají pravděpodobně největší šanci, že budou mít i v budoucnu výrazně vyšší bezpečnost než ty, které se orientují převážně do oblasti technické. cs
dc.description.abstract Currently, there is a shift in the perception of safety from the original mainly technical, to the position of perception from the perspective of the main objectives of organization in general (regardless of the destination and the position of the organization). Companies that are best perceived by business objectives, are likely to have the greatest chance that they will have in future much greater security than those that are oriented primarily in the technical field. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006111
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/09:63508802!RIV10-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43861982
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:46Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:46Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 473
utb.contributor.internalauthor Jašek, Roman
riv.obor IN
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record