TBU Publications
Repository of TBU Publications

Intervence do procesu utváření didaktických znalostí obsahu: Insipirace teorií jednání

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Intervence do procesu utváření didaktických znalostí obsahu: Insipirace teorií jednání cs
dc.title Intervention into the process of formation of didactic knowledge of content: Inspiration by activity theory en
dc.contributor.author Švec, Vlastimil
dc.relation.ispartof Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů
dc.identifier.isbn 978-80-7315-176-8
dc.date.issued 2009
dc.event.location Brno
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Paido
dc.subject action en
dc.subject pedagogical content knowledge en
dc.subject psychosomatic dimension en
dc.subject psychodidactic dimension en
dc.description.abstract Studie navazuje na autorovy předcházející výzkumy a publikace zaměřené na pedagogické znalosti učitele. Je pokusem o nástin teorie pedagogického jednání jako instipace pro vzdělavatele budoucích učitelů při promýšlení intervencí do procesu utváření didaktických znalostí obsahu. Autor se opírá o některé obecnější práce pojednávající o jednání a zejména o poznatky Vyskočilovy školy, orientované na psychosomatické disciplíny. Čerpá však také z vlastních zkušeností získaných při studiu těchto disciplín, absolvovaných v rámci programu celoživotního vzdělávání Kreativní pedagogika - pedagogická kondice na DAMU v Praze. cs
dc.description.abstract Author presents how activity theory can be used in development of student teachers? pedagogical content knowledge. He emphasises the link between psychosomatic and psychodidactic dimension of student teachers? action. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006097
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/09:63508035!RIV10-GA0-28150___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:45Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:45Z
dc.description.sponsorship P(GA406/06/1571)
dc.format.extent 148
utb.identifier.utb-sysno 51724
utb.identifier.nkp 3753683
utb.contributor.internalauthor Švec, Vlastimil
riv.obor AM
Find Full text

Files in this item

Show simple item record