TBU Publications
Repository of TBU Publications

Profesní obrana v průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Profesní obrana v průmyslu komerční bezpečnosti cs
dc.title Professional defense in commercial security industry en
dc.contributor.author Maláník, Zdeněk
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management I.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-05-7
dc.date.issued 2011
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Professional defense en
dc.subject necessary defense en
dc.subject knowledges of professional defense en
dc.subject bodyguard en
dc.subject motivation to defend en
dc.subject defense of women en
dc.description.abstract Pátá část odborné obrany shrnuje teoretické znalosti, praktické zkušenosti a výsledky výzkumné činnosti jednotlivých kapitol. Závěry tvoří pátou část ppohledu na společensky a lidsky prospěšnou činnost CSI profesí. Tato část pomáhá motivovat zájemce ve fyzickou oblasti obrany. cs
dc.description.abstract The fifth part of a professional defense summarizes the theoretical knowledges, practical experiences and results of research activities of individual chapters activities. The conclusions form the fifth section show on the socally and humanly beneficial activities of CSI professions. They clarify understanding of the professional defense´s issue. This section helps to motivate of those interested in the physical defense´s area. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006031
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43866871!RIV12-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43867077
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:37Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:37Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 316
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 5029094
utb.contributor.internalauthor Maláník, Zdeněk
riv.obor AQ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record