TBU Publications
Repository of TBU Publications

Přírodovědné e-laboratoře se vzdálenými experimenty ( INREe-L)

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Přírodovědné e-laboratoře se vzdálenými experimenty ( INREe-L) cs
dc.title An Internet Natural Science Remote e-Labortory (INRe-L) for Remote Experiments, en
dc.contributor.author Schauer, František
dc.contributor.author Ožvoldová, Miroslava
dc.relation.ispartof Innovations 2011: World Innovations in Engineering Education and Research
dc.identifier.isbn 978-0-9818868-2-4
dc.date.issued 2011
dc.event.location Arlington, VA
utb.event.state-en United States
utb.event.state-cs Spojené státy americké
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher INEER, Potomac, MD,
dc.subject Remote experiments en
dc.subject Integrated e-Learning en
dc.subject Physics education en
dc.subject Remote and virtual laboratories en
dc.description.abstract Informační a komunikační technologie ( ICT umožnily zavést integrovaný e -learning ( INTE -L) jako novou strategii pro výuku fyziky v inženýrském vzdělání. Je založen na metodách, které používají vědy k poznání reálného světa. INTE -L využívá e- laboratoř, která se skládá ze vzdálených experimentů , e- simulací a e- učebnice . K Jeho hlavní funkci patří pozorování reálných jevů, případně ve vyhodnocení dat ,hledání relevantních informací , jejich třídění a skladování . Teprve potom přijde vysvětlení a matematické formování obecných zákonů a jejich důsledků . Základem této metody je aktivní účast student ve vzdělávacím procesu a to jak na seminářích a laboratorních cvičení , ale také jeho / její výrazně zvýšená aktivita ve formě projektů, vyhledávání informací , prezentace apod. V této kapitole uvádíme obrysy vzdálené laboratoře integrované v INTE -L systému, použití Internetového Školního Experimentálního Systému ISES . jako software se využívá ISES WEB Control. Navrhujeme architekturu pro provádění vzdálené laboratoře s přenosem dat po internetu , na základě standardních a opakovaných ISES modulů , jako hardware a software ISES Java l . Learning Management System ( LMS) MOODLE se ukázal, jako velmi účinný prostředek pro organizaci kurzů fyziky . První zkušenosti z výuky jednotek Volný pád ( http://remotelab4.truni.sk ), Jednoduché kyvadlo ( http://remotelab5.truni.sk ) a Vlastní a vynucené kmity odst. www.ises.info jsou presentovány . cs
dc.description.abstract Internet Natural Science Remote e-Laboratory (INRe-L) as a contribution to a remote laboratories cluster within EU, with remote interactive experiments has been established and is presented. The cluster was established as a common undertaking of three universities - Charles University in Prague, Tomas Bata University in Zlin, and Trnava University in Trnava. At the present stage of development e-laboratory includes the experiments from physics, chemistry and environment monitoring with 13 free access experiments, running round the clock. The laboratory uses the unified approach, as the hardware is the ISES (Internet School Experimental System) and its modules (see www.ises.info), and the software for the server-client connection is based on Internet web services with common browser and Java applets. The unique quality of the system is its simplicity both in the use and in the compiling (using the paste and copy approach of the pre built building blocks), enabling the easy using of experiments by any interested and, on top of this, easy building of new experiments by using ISES hardware and ISES CONTROL KIT software. The experiments may be found both on http://www.ises.info and http://kf.truni.sk/remotelab . The laboratory has been extensively used for teaching purposes using Integrated e-Learning (INTe-L) - a new strategy of education based on e-experimentation. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006030
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43866624!RIV12-GA0-28140___
utb.identifier.obdid 43866748
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:36Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:36Z
dc.description.sponsorship I, P(GA202/09/1206)
dc.format.extent 427
utb.contributor.internalauthor Schauer, František
utb.contributor.internalauthor Ožvoldová, Miroslava
riv.obor AM
Find Full text

Files in this item

Show simple item record