TBU Publications
Repository of TBU Publications

Právní aspekty vzdělávací činnosti v oblasti ochrany majetku, vývoj de lege ferenda.

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Právní aspekty vzdělávací činnosti v oblasti ochrany majetku, vývoj de lege ferenda. cs
dc.title Legal aspects of educational activities in the field of property development on legal aspects. en
dc.contributor.author Štefka, Vladislav
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management I.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-05-7
dc.date.issued 2011
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject legal aspects of security training en
dc.description.abstract Změny podmínek a to především v oblasti vlastnických vztahů si vyžádaly i vytváření služeb specifického charakteru pro zajištění bezpečnosti majetku a osob, čímž vzniká potřeba jejich ostrahy cs
dc.description.abstract Changes in conditions, especially in the area of ​​ownership have resulted in the creation of the specific nature of services to ensure the safety of property and persons, thus creating a need for their security en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006029
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43867423!RIV12-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43867718
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:36Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:36Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 316
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 5029094
utb.contributor.internalauthor Štefka, Vladislav
riv.obor AG
Find Full text

Files in this item

Show simple item record