TBU Publications
Repository of TBU Publications

Pojetí informační podpory řízení

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Pojetí informační podpory řízení cs
dc.title Conception of information support of management en
dc.contributor.author Lukáš, Luděk
dc.relation.ispartof Informační podpora integrovaného záchranného systému
dc.identifier.isbn 978-80-7385-105-7
dc.date.issued 2011
dc.event.location Ostrava
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
dc.subject informatics en
dc.subject information en
dc.subject information support en
dc.subject information system en
dc.description.abstract V kapitole je zdůrazněna role informací v procesu řízení. Zdůrazňuje se především dynamické pojetí informační podpory, které ji definuje jako proces, který informačně podporuje procesy velení a řízení. V kapitole jsou rozebrány jednotlivé funkce managementu a jejich informační náročnost. V závěru jsou diskutovány uživatelské služby a jejich použití k zajištění informační podpory. cs
dc.description.abstract The chapter highlights the role of information in the management process. It emphasizes particulary the dynamic concept of information support, which defines it as a process that supports by informational processes of command and control. This chapter discussed the various management functions and their information requirements. The user services and their use to ensure information support are discussed in the end of chapter. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006025
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43869360!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43869636
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:35Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:35Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 182
utb.identifier.utb-sysno 65966
utb.identifier.nkp 5314686
utb.contributor.internalauthor Lukáš, Luděk
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record