TBU Publications
Repository of TBU Publications

O lidských "rasách" a rasismu z pohledu antropologa

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title O lidských "rasách" a rasismu z pohledu antropologa cs
dc.title About Human „Races“ and Racism from the Viewpoint of an Anthropologist en
dc.contributor.author Cichá, Martina
dc.relation.ispartof Rasismus, antisemitismus, holocaust
dc.identifier.isbn 978-80-7239-262-9
dc.date.issued 2011
dc.citation.spage 12
dc.citation.epage 42
dc.event.location Brno
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Vakát
dc.subject race en
dc.subject racism en
dc.subject antisemitism en
dc.subject holocaust en
dc.description.abstract Obsahem monografie Rasismus, antisemitismus, holocaust je přehledné vystižení tematiky vymezené v názvu. Nejde o vyčerpávající zpracování tak rozsáhlého tématu. Každá ze tří v názvu naznačených kapitol však je doplněna o seznam využité a zejména další doporučené (rozšiřující) literatury. Úvodní kapitola autorky Martiny Ciché je věnována lidským „rasám“ a rasismu z pohledu antropologa. Jde o historicky zaměřený přehled ve vztahu k současnému pojetí „ras“ a situaci, týkající se xenofobních a rasistických tendencí ve společnosti. cs
dc.description.abstract The monography Racism, Antisemitism, Holocaust is an overview of the topic defined in its title. It is not a comprehensive compilation of such an extensive topic. Each of the three chapters indicated in the title is, however, accompanied by bibliography and above all with other recommended (extended) literature sources. The introductory chapter by Martina Cicha deals with human „races“ and racism from the viewpoint of an anthropologist. It brings a historically oriented overview in relation to current concept of „races“ and situations dealing with xenophobias and racist tendencies in society. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006022
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/11:43865643!RIV12-MSM-28150___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:35Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:35Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 260
utb.identifier.utb-sysno 85639
utb.identifier.nkp 5192507
utb.contributor.internalauthor Cichá, Martina
riv.obor AB
utb.fulltext.affiliation Martina Cichá
utb.fulltext.dates -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record