TBU Publications
Repository of TBU Publications

IZS a jeho působnost při zajištění záchranných a likvidačních prací

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title IZS a jeho působnost při zajištění záchranných a likvidačních prací cs
dc.title IRS and its scope in providing rescue and liquidation work en
dc.contributor.author Lukáš, Luděk
dc.contributor.author Prudil, Luděk
dc.relation.ispartof Informační podpora integrovaného záchranného systému
dc.identifier.isbn 978-80-7385-105-7
dc.date.issued 2011
dc.event.location Ostrava
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
dc.subject emergency event en
dc.subject rescue and liquidation work en
dc.subject integrated rescue system en
dc.description.abstract Kapitola pojednává o vymezeních, funkcích a organizaci integrovaného záchranného systému. Analyzuje působnost a složky IZS, zejména Hasičský záchranný sbor, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. Z hlediska řízení se zaměřuje na typové činnosti a koordinaci činností při řešení záchranných a likvidačních prací na místě zásahu. cs
dc.description.abstract Chapter discusses the definition, functions and organization of the integrated rescue system. It analyzes the scope and components of the IRS, especially the fire brigade, police and health rescue service. In terms of management chapter focuses on the type of activity and coordination of activities in solving the rescue and liquidation work on the place of accident. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006019
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43868565!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43868666
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:33Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:33Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 184
utb.identifier.utb-sysno 65966
utb.identifier.nkp 5314686
utb.contributor.internalauthor Lukáš, Luděk
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record