TBU Publications
Repository of TBU Publications

Informační management a jeho role v organizaci

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Informační management a jeho role v organizaci cs
dc.title Information management and its role in the organization en
dc.contributor.author Lukáš, Luděk
dc.relation.ispartof Informační podpora integrovaného záchranného systému
dc.identifier.isbn 978-80-7385-105-7
dc.date.issued 2011
dc.event.location Ostrava
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
dc.subject information management en
dc.subject information support en
dc.subject information policy en
dc.description.abstract Kapitola analyzuje roli a působnost informačního managementu v organizaci. Vymezuje jeho vztah k informační podpoře. Důraz je položen na informační politiky. V závěru jsou analyzovány klíčové procesy informačního managementu v podmínkách hasičského záchranného sboru. cs
dc.description.abstract Chapter analyzes the role and scope of information management in the organization. It defines its relationship to information support. Emphasis is placed on information policy too. In conclusion, the key processes are analyzed in terms of information management for Fire Rescue Service. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006012
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43869361!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43869637
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:32Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:32Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 182
utb.identifier.utb-sysno 65966
utb.identifier.nkp 5314686
utb.contributor.internalauthor Lukáš, Luděk
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record